niedziela, 2 września 2012

Modlitwa poranna


„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.”Duchu Święty, Boże, Miłości przedwieczna Ojca Syna, racz mi udzielić miłości swojej,
abym nią miłował Boga i bliźniego.
Udziel mi wesela swego,
abym w Tobie tylko szukał pociechy i radował się z łask od Ciebie odebranych.
Udziel mi swego pokoju,
abym go zachował w stosunkach z Bogiem i z ludźmi.
Daj mi cierpliwość,
abym wszystkie przykrości znosił z uległością i łagodnie.
Natchnij mnie dobrocią swoją,
abym był dla bliźnich swoich uczynny, usłużny, uprzejmy, pożyteczny - ku ich radości i zbudowaniu.
Obdarz mnie uczynnością,
abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał.
Udziel mi cierpliwości,
abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał.
Obdarz mnie cichością,
abym znosił wady i ułomności bliźnich, a wszelkie urazy chętnie darował.
Uzbrój mnie w zaufanie,
abym był daleki od podejrzliwości odnośnie moich bliźnich oraz chętnie i szczerze z nimi obcował.
Udziel mi pokory i skromności w myślach, słowach i uczynkach.
Udziel mi w końcu cnoty czystości,
abym nigdy w najmniejszym stopniu świadomie i dobrowolnie nie skalał swej duszy ani swego ciała.
Daj, abym był umiarkowany w pokarmach i napojach, skromny w ubiorze i zachowaniu.
Obym Cię, Boski Gościu mojej duszy, nigdy nie zasmucił żadnym grzechem,
A zwłaszcza odmową miłości.
Duchu Święty, Duchu Boży – Przyjdź!